Մաթեմատիկա

  1. Հաշվիր

120+175+254=549

240+126+25+78=469

230+480+204=914

286+423+12+54=775

45+482+55=582

150+172+50+7=379

84+324+16=424

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

Ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր քսանչորս-846324

Երկու հարյուր վեց հազար երկու հարյուր քառասունութ-206248

Չորս հարյուր քառասունյոթ հազար մեկ-447001

Տասնմեկ հազար վաթսուներեք-11063

Վեց հարյուր ութ հազար վաթսունվեց-608066

Ինը հարյուր իննսունինը հազար ինը-999009

Քառասունութ հազար երեսունվեց-48036

  1. I անոթում կա 27 լ ջուր, II-ում` 18 լ, III- ում` 13լ, իսկ IV-ում այնքան , որքան նախորդ երեք անոթում միասին: Որքա՞ն ջուր կա 4 անոթներում միասին:Լուծում՝ 27+18+13=58  58+27+18+13 =116  Պատ.՝116

I-անոթ 27լ

II-անոթ18լ

III-անոթ13լ

VI-անոթ?  27+18+13=58

  1. Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 987 կգ ձմերուկ: I օրը վաճառեց 356 կգ, II օրը` 28 կգ-ով պակաս: Որքա՞ն ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:Լուծում ՝ 356-28=328, 328+356=684 987-684=303 Պատ.՝ 303

I-356 կգ

II-  356-28=328

III-?  987-(328+356)=303

 

Մաթեմատիկա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s